Wymiary w mm
Wózek złożony

Wózek rozłożony

Waga wózka = 7,5 kg
Waga dziecka = max 22kg
Waga bagaży = max 3kg

Karta techniczna – wersja 2017

OMNIO-STROLLER-Wersja 1 (2017)