Wymiary w mm
Wózek złożony

Wózek rozłożony

Waga wózka = 7,5 kg
Karta techniczna – wersja 2017